درحالی که مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: همه تولیدکنندگان بزرگ شمش فولاد مکلف به عرضه شمش در بورس‌کالا شدند و فروش خارج از بورس‌کالا ممنوع شد. البته تاکنون غالب تولیدکنندگان شمش فولادی کالاهای خود را در بورس‌کالا عرضه می‌کردند و عرضه خارج از بورس برای این تولیدکنندگان محدود یا نادر بود. سیف‌الله امیری تصریح کرد: همه تولید‌کنندگان بزرگ شمش فولاد مکلفند محصول تولیدی خود را در بورس عرضه کرده و مازاد عرضه به میزان ۴۰ درصد تولیداتشان را صادر کنند. وی افزود: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار تولیدکنندگانی که از ابتدای سال تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده‌اند ضمن اینکه باید معوقات خود را عرضه‌کنند، همچنین باید ماهانه ۶۰ درصد تولیدات خود را نیز در بورس‌کالا عرضه کرده و می‌توانند مازاد آن را در صورت عرضه ۶۰ درصدی در بورس صادر کنند. همچنین در این مصوبه تولیدکنندگان شمش القایی که از آهن اسفنجی استفاده می‌کنند نیز باید درصدی از تولیداتشان را که براساس خرید آهن اسفنجی صورت گرفته در بورس‌کالا عرضه کنند اما تولیدکنندگان شمش القایی که از آهن قراضه شمش تولید می‌کنند الزامی به عرضه در بورس‌کالا ندارند. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: تولید‌کنندگان مقاطع فولادی نیز که در گذشته مکلف به عرضه ۶۰ درصد کل تولیدات خود در بورس‌کالا بودند پیشنهاد شده ۷۵ درصد از محصولاتی که با خرید شمش از بورس‌کالا تولید کرده‌اند، عرضه کنند.