MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

افزایش چشمگیر واردات فولاد در سال ۱۴۰۱

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>در 11 ماه سال 1401، واردات فولاد کشور نسبت به بازه 11 ماه سال&nbsp; 1400 افزایش رشد صعودی داشته است. از فروردین تا بهمن ماه 1401، واردات مقاطع طویل فولادی به 135 هزار رسید که افزایش 77 درصدی نسبت به سال 1400 رقم زد. علاوه بر این، بخش مقاطع تخت فولادی افزایش 27 درصدی واردات را به خود دیده است که از 573 هزار تُن در سال 1400 به 730 هزار تُن رسید. میزان واردات بیلت بلوم &nbsp;هم افزایش چشمگیری داشت به طوری که از 2 هزار تُن به 6 هزار تُن رسید. بر اساس انجمن تولید کنندگان فولاد، میزان تولیدات داخلی محصولات فولادی معادل با 96 تُن در سال 1401 بوده که از این میزان، فقط 13 میلیون تُن مربوط به صادرات و 85 میلیون آن سهم مصارف داخلی بوده است. این میزان در مقایسه با بازه زمانی سال 1401، افزایش 6 تا 48 درصد نسبت به سال 1400 داشته است.</p>

<p>طبق آخرین آمارها، واردات محصولات فولادی در 11 ماه سال 1401 نسبت به بازه زمانی مشابه سال 1400، افزایش داشته است. در اوایل سال 1401 تا ابتدای بهمن ماه، واردات مقاطع طویل 75 درصد افزایش داشته است، در حالیکه صادرات آن بدون افزایش باقی ماند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="steel-import-iran-2022.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1681362506823-steel-import-iran-2022.jpg" alt="افزایش واردات فولاد در سال ۱۴۰۱" /></p> <p>به گزارش خبرگزاری دنیای اقتصاد، در بخش مقاطع طویل فولادی، میزان&nbsp; واردات، 135 هزار تُن بوده است که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 1400، با افزایش 77 درصدی روبرو بوده است.</p> <p>در قسمت مقاطع تخت فولادی، ایران رشد 27 درصدی در واردات داشته است؛ به این ترتیب که &nbsp;میزان آن از 573 هزار تُن در سال 1400 به 730 هزار تُن در بازه زمانی مشابه رسیده است.</p> <p>در بخش شمش هم، واردات افزایش رو به رشدی در 11 ماه 1400 داشته است؛ در حالی که، میزان واردات اسلب از 3 هزار تُن به صفر رسید و کاهش 100 درصدی داشت.</p> <p>بر اساس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، میزان تولید داخلی محصولات فولادی برابر با 96 میلیون تُن در سال 1401 بوده که از این میزان، فقط 13 میلون تُن سهم صادرات و 85 میلیون آن سهم مصارف داخلی بوده است. این عدد بیانگر رشد 6 تا 48 درصدی نسبت به سال گذشته است.</p> <p>همچنین در بخش شمش، کل تولیدات کشور در سال 1400، از 27 میلیون و 719 هزار تُن، 21 میلیون و 74 هزار تُن آن به مصارف داخلی اختصاص یافته است. در مقابل، از اوایل سال 1401 تا اواخر بهمن، میزان 8 میلیون و 350 هزار تُن به مصارف داخلی اختصاص یافت که نسبت به همین بازه در سال 1400، 9 درصد افزایش داشته است؛ یعنی بالغ بر 7 میلیون و 643 هزار تُن.</p> <p>رشد مصرف آهن اسفنجی نیز برابر با 6 درصد بوده است و از 26 میلیون و 493 هزار تومان به 28 میلیون و 116 هزار تُن رسید.</p>
اشتراک در: