قیمت ورق رنگی فولاد بهمن ضخامت ۰.۴۸ رنگ پرتقالی

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۴۸
استاندارد ۱۰۲۸
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰
رنگ پرتقالی