قیمت هاش سایز ۱۶

خصوصیات محصول
سایز ۱۶
استاندارد سبک (HEA)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۳۶۵