قیمت هاش سایز ۱۸

خصوصیات محصول
سایز ۱۸
استاندارد سبک (HEA)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۴۲۵