قیمت هاش سایز ۲۲

خصوصیات محصول
سایز ۲۲
استاندارد سبک (HEA)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۶۰۶