قیمت هاش سایز ۳۰

خصوصیات محصول
سایز ۳۰
استاندارد سبک (HEA)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۱۰۵۹