قیمت هاش سایز ۳۴

خصوصیات محصول
سایز ۳۴
استاندارد سبک (HEA)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۱۲۶۰