قیمت هاش سایز ۵۵

خصوصیات محصول
سایز ۵۵
استاندارد سبک (HEA)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۱۹۹۲