قیمت هاش سایز ۱۲

خصوصیات محصول
سایز ۱۲
استاندارد سنگین (HEB)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۳۲۰