تماس و مشاوره رایگان

قیمت هاش سایز ۱۴

خصوصیات محصول
سایز ۱۴
استاندارد سنگین (HEB)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۴۰۴