قیمت هاش سایز ۲۴

خصوصیات محصول
سایز ۲۴
استاندارد سنگین (HEB)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۹۹۸