قیمت هاش سایز ۲۶

خصوصیات محصول
سایز ۲۶
استاندارد سنگین (HEB)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۱۱۱۶