قیمت هاش سایز ۲۸

خصوصیات محصول
سایز ۲۸
استاندارد سنگین (HEB)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۱۲۳۶