قیمت هاش سایز ۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰
استاندارد سنگین (HEB)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۱۸۶۰