قیمت هاش سایز ۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۵۰
استاندارد سنگین (HEB)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۲۲۴۴