قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت ۰.۴

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۴
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰