قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت ۰.۶

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۶
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰