قیمت نبشی 100X100X8 ناب تبریز

خصوصیات محصول
سایز ۱۰۰X۱۰۰
ضحامت ۸
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری