قیمت نبشی 100X100X10 ناب تبریز

خصوصیات محصول
سایز ۱۰۰X۱۰۰
ضحامت ۱۰
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری