قیمت ستونی صنعتی سایز ۳۰۰x۳۰۰

خصوصیات محصول
سایز ۳۰۰x۳۰۰
ضحامت ۱۰
محل بارگیری کارخانه
طول ۶متری / ۱۲متری