قیمت ستونی صنعتی سایز ۱۵۰x۲۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۵۰x۲۵۰
ضحامت ۶
محل بارگیری کارخانه
طول ۶متری / ۱۲متری