قیمت ستونی صنعتی سایز ۱۶۰*۱۶۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۶۰*۱۶۰
ضحامت ۱۰
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری