قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۴۰x۱۰۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰x۱۰۰
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری