تماس و مشاوره رایگان

قیمت پروفیل ساختمانی سایز لوله داربستی

خصوصیات محصول
سایز لوله داربستی
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری