قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۱۰۰x۱۰۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۰۰x۱۰۰
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری