قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۱۰۰x۱۰۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۰۰x۱۰۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری