تماس و مشاوره رایگان

قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۱۱۰x۱۱۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۱۰x۱۱۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری