تماس و مشاوره رایگان

قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۱۳۰x۱۳۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۳۰x۱۳۰
ضحامت ۴
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری