قیمت پروفیل مبلی سایز ۲۵x۲۵

خصوصیات محصول
سایز ۲۵x۲۵
ضحامت ۱.۲۵
محل بارگیری انبار
طول ۶ متری