قیمت پروفیل مبلی سایز ۵۰x۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۵۰x۵۰
ضحامت ۱.۲۵
محل بارگیری انبار
طول ۶ متری