قیمت پروفیل مبلی سایز ۳۰x۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۳۰x۴۰
ضحامت ۰.۹
محل بارگیری انبار
طول ۶ متری