قیمت پروفیل مبلی سایز ۴۰x۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰x۵۰
ضحامت ۱.۲۵
محل بارگیری انبار
طول ۶ متری