قیمت پروفیل مبلی سایز ۱۰x۲۵

خصوصیات محصول
سایز ۱۰x۲۵
ضحامت ۱.۵
محل بارگیری انبار
طول ۶ متری