تماس و مشاوره رایگان

قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۱۰x۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۰x۴۰
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری