قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۳۰x۶۰

خصوصیات محصول
سایز ۳۰x۶۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری