قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۸۰x۸۰

خصوصیات محصول
سایز ۸۰x۸۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری