قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۶۰x۸۰

خصوصیات محصول
سایز ۶۰x۸۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری