تماس و مشاوره رایگان

قیمت لوله صنعتی سایز ۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱/۲ اینچ
ضحامت ۲
استاندارد درز مستقیم صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری