قیمت لوله صنعتی سایز ۳/۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳/۴ اینچ
ضحامت ۲.۵
استاندارد درز مستقیم صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری