قیمت لوله صنعتی سایز ۱ ۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱-۱/۲ اینچ
ضحامت ۲.۵
استاندارد درز مستقیم صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری