تماس و مشاوره رایگان

قیمت لوله صنعتی سایز ۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲ اینچ
ضحامت ۲.۵
استاندارد درز مستقیم صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری