قیمت لوله صنعتی سایز ۵ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۵ اینچ
ضحامت ۲.۵
استاندارد درز مستقیم صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری