قیمت لوله صنعتی سایز ۲ ۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۲-۱/۲ اینچ
ضحامت ۴
استاندارد درز مستقیم صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری