قیمت لوله صنعتی سایز ۳ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳ اینچ
ضحامت ۴
استاندارد درز مستقیم صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری