تماس و مشاوره رایگان

قیمت لوله صنعتی سایز ۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۴ اینچ
ضحامت ۴
استاندارد درز مستقیم صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری