قیمت لوله صنعتی سایز ۶ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۶ اینچ
ضحامت ۵
استاندارد درز مستقیم صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری