تماس و مشاوره رایگان

قیمت لوله صنعتی سایز ۳ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۳ اینچ
ضحامت ۶
استاندارد درز مستقیم صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری