قیمت لوله صنعتی سایز ۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۴ اینچ
ضحامت ۶
استاندارد درز مستقیم صنعتی
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری