تماس و مشاوره رایگان

قیمت لوله گازرسانی سایز ۱/۲ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱/۲ اینچ
ضحامت ۲.۵
استاندارد تست گاز خانگی
محل بارگیری کارخانه
حالت روکار